Ç.Ü. Rektörlüğü'nden Akademik Personel İlanı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

AKADEMİK PERSONEL İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari  şartlara  haiz,  Öğretim  Üyeleri  (Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına)  alınacaktır. Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018   tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması  gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

* Profesör  kadroları  için, başvurdukları  birim  ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (https://personel.cu.edu.tr adresinden   temin  edilebilir) nüfus cüzdan  fotokopisi, özgeçmiş,  puanlar çizelgesi, adli  sicil  kaydı,  doçentlik belgesinin onaylı  fotokopisi, yayın  listelerinin eklenmesi ve  bilimsel çalışma  ve  yayınları  kapsayan  salt  okunur  altı  (6)  adet  CD  ile  Üniversitemiz  Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığına  başvuruda  bulunulması gerekmektedir.

* Doçent  kadroları  için,  başvurdukları  birim ve anabilim  dalını belirten dilekçelerine (https://personel.cu.edu.tr adresinden  temin edilebilir) nüfus  cüzdan fotokopisi, özgeçmiş,  puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

*  Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası  Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.

*  Doktor Öğretim Üyesi kadroları için,   başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine (https://personel.cu.edu.tr adresinden temin edilebilir)nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, yabancı dil belgesi, doktora belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4)  adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

2547  Sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  23.,  24.  ve  26.  maddelerinde belirtilen  asgari  koşulların  yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atama  İlkeleri ve Çukurova  Üniversitesi  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Ölçütlerine  uymaları  ve  belirtilen  koşulları  sağlıyor  olmaları  gerekmektedir.  Bu  Kriterlere  uymayan  adayların başvuruları  kabul edilmeyecektir. Konu  hakkında  gerekli bilgiler   https://www.cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu ve Doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.


*  Herhangi  bir  kamu  kurumunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılmış  olsalar  dahi)  çalıştığı  kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

-  Başvurular  ilanın  Resmî  Gazete’de yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (onbeş)  gün  içinde şahsen  veya  posta  yoluyla yapılacaktır.  Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden  Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Başvuru  süresi  içinde yapılmayan  ve  belirtilen koşulları  taşımayan  başvurular kabul edilmeyecektir.

Süreçle ilgili yardım ve destek için: personelakademik@cu.edu.tr

DUYURULUR.

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili  2944

 

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

06.05.2020 tarihli ve 31119 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.