KURULUŞ AMACI                

24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 4982 sayılı Bilgi Edindirme Kanunu gereğince hazırlanıp, 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ''Bilgi Edindirme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin'' 8. maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Bilgi Edindirme Birimi kurulması gerekmektedir. Üniversitemizde, bu birim Genel Sekreterliğe bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte iken, 10 Ocak 2009 tarihinde ayrı bir birim olarak "Bilgi Edinme Birimi" kurulmuş olup, Hukuk Müşavirliği bünyesinde hizmet vermektedir.                

İLETİŞİM                

Adres:                               

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, Bilgi Edinme Birimi                                              

Tel: 0 322 338 71 73
​Dahili: 2322                                                             

bilgiedinme@cu.edu.tr                

                               

NOT: Tıp Fakültesi ve Balcalı Hastanesi ile ilgili başvuruların aşağıdaki adrese yapılması rica olunur.                                               

btfbilgiedinme@cu.edu.tr