Sürekli İşçi Alımı Noter Çekiliş Sonuçları

Üniversitemiz Sürekli İşçi Alımı Noter Kurası Çekilişi Sonuçları

Üniversitemiz sürekli işçi alımı için 14/05/2020 tarihinde Adana 15. Noterliği tarafından yapılan çekiliş sonuçları:

 

Noter Kurası Sonucu isimleri belirlenen asıl ve yedek adayların SÜREKLİ İŞÇİ MÜLAKAT FORMUNU eksiksiz olarak doldurarak belgelerini 01.06.2020/12.06.2020 tarihleri arasında Ç.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İşçi Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

Yeni Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında asıl ve yedek adayların katılacağı sözlü sınavın hangi tarihte yapılacağına dair açıklama normalleşme süreci doğrultusunda   http://www.cu.edu.tr/ adresinde duyurulacaktır.

Güvenlik Görevlisi Asıl ve Yedek Adaylar İçin İstenen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3.Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4.Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7.Yeni Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık raporu sözlü sınav sonucundan sonra atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek olup, başvuru evrakları arasında sağlık raporunun eklenmesine gerek yoktur.

8. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

9. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait, görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

10.Gece ve Gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde Üniversitenin tüm yerleşkelerinde dış mekânda çalışmaya engel durumu olmamak,

11. Başvuru yapan adaylardan erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak ve bu şartı taşıyan adayların ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakam ile kilosu arasında fark 10'dan fazla, 10'dan az olmaması gerekmektedir.

Temizlik Görevlisi Asıl ve Yedek Adaylar İçin İstenen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3.Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4.Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7.Yeni Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık raporu sözlü sınav sonucundan sonra atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek olup, başvuru evrakları arasında sağlık raporunun eklenmesine gerek yoktur.

Bakım Onarım (Sıhhi Tesisat İşçisi) Asıl ve Yedek Adaylar İçin İstenen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. 2 adet vesikalık fotoğraf

3.Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4.Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7.Yeni Korona Virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sağlık raporu sözlü sınav sonucundan sonra atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek olup, başvuru evrakları arasında sağlık raporunun eklenmesine gerek yoktur.

8. Bakım Onarım iş kolu için Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Ustalık Belgesi olmak.

9. (B) sınıfı ehliyet fotokopisi.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.