Bütünleme Sınav Tarihleri ve Uygulama Esasları

Üniversitemiz senatosunca 08 Ocak 2013 tarihinde alınan karar gereği düzenlenen Bütünleme Sınav Tarihlerini gösteren Akademik Takvim bilgilerinize sunulmuştur.

Akademik Takvim
Uygulama Esasları