Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nden Akademik Personel İlanı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDENAKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 26., maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri ( Profesör ve Yardımcı Doçent kadrolarına) alınacaktır.

Başvuru Şartları :

* Profesör kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, Doçentlik Belgelerinin fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan altı (6) takım dosya ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

* Yardımcı Doçent kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, Doktora Belgelerinin fotokopisi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4) takım dosya ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

  • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine" uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler arsiv.cu.edu.tr/ adresinden öğrenilebilir.

  

* Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince ayrıca Üniversitemizde başvuru belgesinde belirtmiş olduğu yabancı dilden yabancı dil sınavı yapılacaktır.

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmak gerekmektedir.   

Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. Süresi içinde yapılmayan ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak yapılacaktır.  

Belirtilen koşulları taşımayan ve süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

D U Y U R U L U R .

Rektörlük :

0 322 338 62 85 dahili 104
0 322 338 60 84, 85   dahili 2331-2333/ 104
0 322 338 60 84, 85   dahili  2304

NOT :Üniversitemiz çeşitli birimlerine alınacak öğretim üyesi ilanı 29.12.2012 tarihli Sözcü Gazetesinde yayınlanmıştır.

Başvuru Başlama    : 29.12.2012
Başvuru Bitiş        : 12.01.2013

BİRİMİ    BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM     ÜNVANI    DERECESİ    SAYISI     NİTELİĞİ
Tıp Fakültesi    Çocuk Sağ.ve Hastalıkları(Çocuk Onkolojisi)    Yrd.Doç.    3    1     Deneysel Hematoloji Onkoloji
alanında deneyimli olmak
Kalp ve Damar Cerrahisi    Yrd.Doç.    3    1  
Hukuk Fakültesi     Medeni Usul.ve İc.İf.Huk.    Yrd.Doç.    3    1     
Ticaret Hukuku     Profesör    1    1     
Ceyhan Mühendislik Fak.    Otomotiv     Yrd.Doç.    4    1