Çukurova Üniversitesi 2019 Mali Tablolar

BİLANÇO

BÜTÇELENEN VE GERÇEKLEŞEN TUTARLARIN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Dipnot Açıklamaları

Faaliyet Sonuçları Tablosu

Nakit Akış Tablosu