Türk Dili Okutmanlığı Sınav Sonuçları


TÜRK DİLİ OKUTMANLIĞI SINAV SONUÇ TUTANAĞI


Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilen ve aşağıda kod numaraları verilen okutman kadrolarına başvuranların 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile bu yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı yönetmeliğin 11. maddesine göre giriş sınavları, 12. maddesine göre de değerlendirmeleri yapılarak sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

5138 Kodlu Okutmanlık Kadrosu İlanı

Adı Soyadı

Ales puanı %30

Yabancı Dil Puanı %10

Lisans Mezuniyet Notu %30

Sınav puanı%30

Toplam

Sonuç

Burak Tüfekçioğlu

26,289

7,125

21,570

15,6

70,584

Başarılı

Yavuz Çoban

26,679

7,500

21,738

12

67,917

Başarısız

Nurşat Biçer

28,376

6,625

27,969

0

62,970

Girmedi

Nurullah Şahin

27,079

6,750

22,788

0

56,617

Girmedi

 

5140 Kodlu Okutmanlık Kadrosu İlanı

Adı Soyadı

Ales puanı %30

Yabancı Dil Puanı %10

Lisans Mezuniyet Notu %30

Sınav puanı%30

Toplam

Sonuç

Serhat Koçak

26,6433

7,000

19,779

22,5

75,922

Başarılı

Mehmet Güneş Şahbaz

24,5514

7,250

21,879

6

59,680

Başarısız

Mehtap Yaman Nakiboğlu

21

6,500

20,775

6,6

54,875

Başarısız

Hüseyin Yayla

24,854

5,500

22,158

0

52,512

Girmedi

 

5141 Kodlu Okutmanlık Kadrosu İlanı

Ad Soyad

Ales puanı %30

Yabancı Dil Puanı %10

Lisans Mezuniyet Notu %30

Sınav puanı%30

Toplam

Sonuç

Mehtap Yaman Nakiboğlu

21

6,500

20,775

6,6

54,875

Başarılı

Hüseyin Yayla

24,854

5,500

22,158

0

52,512

Girmedi

Esra Güven

Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşıldığından değerlendirilmemiştir.