Çukurova Üniversitesi Uluslarası Öğrenci Ofisi Uzman Kadrosu Giriş Sınavı Sonucu


ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
ULUSLARASI ÖĞRENCİ OFİSİ UZMAN KADROSU
GİRİŞ SINAVI SONUCU

Üniversitemizde ilan edilen 5139 ilan kodlu Uzman kadrosuna başvuranların 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 ile 09.03.2010 tarih ve 27516 Sayılı Resmi Gazetelerde bazı maddeleri değiştirilen "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde anılan yönetmeliğin 11. maddesine göre 26.07.2013 tarihinde giriş sınavı, 12.maddesine göre değerlendirmesi yapılarak  sınav sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BAŞVURANIN

ADI SOYADI

ALES PUANI 

(% 30)

YABANCI DİL PUANI

(%10)

(100 üzerinden)

LİSANS MEZUNİYET PUANI

(%30)

GİRİŞ SINAVI NOTU

(%30)

DEĞERLENDİRME  PUANI

SINAV     SONUCU

Rektörlük

Hasan Ahkemoğlu

21,64

8,75

20,27

24,00

74,66

BAŞARILI