Prof. Dr. İlter ÜNLÜKAPLAN

Rektör Yardımcısı

  • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
  • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
  • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
  • Personel Daire Başkanlığı (Akademik Personel Şube Müd.Hariç )
  • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Mediko Sosyal Birimi Hariç)
  • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
  • Döner Sermaye Yürütme Kurulu
  • Hukuk Müşavirliği
  • Bilgi Edinme Birimi