Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru ve Kayıt Duyurusu

BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU

(2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI)

 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi bünyesinde 924 öğrenci kontenjanı ile sınırlı olmak üzere Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır. Başvuru-kayıt ve eğitim süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

 

BAŞVURU-KAYIT SÜRECİ

1. Kimler Başvuru Yapabilir?

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı tablosunda (Tablo 1) açıklanan kontenjanlara, aynı tabloda “Atamaya Esas Olan Öğretmenlik Alanlarına Başvurabilecek Yüksek Öğretim Programları” sütununda belirtilen lisans programlardan mezun olanlar başvuru yapabilirler.

2. Başvurunun Yapılma Şekli

Başvurular 22-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında üniversitemiz web sayfası üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.  Başvuru bağlantısı (linki) https://formasyonbasvuru.cu.edu.tr/

 

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

İşlemler

Tarihler

Başvuruların çevrimiçi (online) Alınması

22-25 Ağustos 2022

Kayıt Hakkı Kazananların İlan Edilmesi

31 Ağustos 2022

Kesin Kayıtların Alınması

1-2 Eylül ve 5-6 Eylül 2022

Yedek Listesinin İlanı ve Kayıtların Alınması

7-9 Eylül 2022

Kontenjanlarının dolmaması durumunda Yedek Listeden Kayıt Alınması

12-15 Eylül 2022

 

3. Çevrimiçi Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Tablo 1’de “Atamaya Esas Olan Öğretmenlik Alanlarına Başvurabilecek Yüksek Öğretim Programları” sütununda belirtilen lisans programından mezuniyet şartını yerine getirmeden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Mezuniyet koşulunu sağlamış olanlar, aşağıda açıklanan belgeleri çevrimiçi (online) başvuru sistemine yükleyerek başvuru yapabilirler.

 • Vesikalık fotoğraf
 • Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploması (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliğini kayıt sırasında belgelendirmelidir).
 • Onaylı Lisans Mezuniyet Transkript Belgesi.

4. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 1. Kayıt Başvuru Dilekçesi (Ek.1 Islak imzalı)
 2. Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışı Üniversitelerden Mezun Olanlar Diplomaların Denkliğini Kayıt Sırasında Belgelendirmelidir).
 3. Onaylı Lisans Mezuniyet Transkript Belgesi (Aslı ibraz edilerek fotokopisi verilebilir).
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Kayıt sırasında belgenin aslı ibraz edilmelidir).
 5. İki adet Vesikalık Fotoğraf
 6. Dönemlik Öğrenim Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Banka Dekontu (Kesin kayıt sırasında istenecektir. Dekont üzerinde Ad, Soyad, TC. Kimlik No ve taksit dönemi bilgisi mutlaka belirtilmelidir. Örneğin, Kemal Tek, 356******, Pedagojik Formasyon 1. Taksit)

Not: Kayıtlar Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 2. Katında Bulunan Formasyon Biriminde Yapılacaktır.

 

5. Ücret (Kesin Kayıt İçin Formasyon Biriminden Onay Alındıktan Sonra Ödeme Yapılmalıdır)

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin program ücretini aşağıdaki bilgileri dikkate alarak ilgili bankaya yatırmaları gerekmektedir.

Toplam Kayıt Ücreti:  5.010 TL

 • Birinci Dönem (1. Taksit) Bedeli : 2505 TL (Dekont kesin kayıt sırasında ibraz edilmeli.)
 • İkinci Dönem (2. Taksit) Bedeli : 2505 TL (İkinci yarıyıl ders kayıtlarından önce yatırılır.)

Kayıt Ücretinin Yatırılacağı Banka Hesap Bilgileri       

 • T.C. Ziraat Bankası Çukurova Üniversitesi Şubesi       
 • IBAN: TR27 0001 0016 9025 5940 2050 22
 • Not: Kayıt işlemlerini tamamlayan adayın herhangi bir şekilde programı bırakması durumunda ücret iadesi yapılmaz.

6. Başvuru Değerlendirme Ölçütleri

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na yapılan başvurular, öğrencilerin genel not ortalamaları (GNO) dikkate alınarak sıralanır ve kesin kayıt hakkı kazananlar kontenjanlar dikkate alınarak belirlenir ve ilan edilir. Başvuru yapanların GNO’larının sıralanmasında 4’lük not sistemi esas alınır. 100’lük not sistemine göre mezun olanların GNO’ları Yükseköğretim Kurulu’nun not dönüşüm tablosu esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülür.

7. Kontenjanlar

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda yer alan branşlar ve kontenjanlar Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca, kontenjanlara yapılacak yerleştirmede dikkate alınacak koşullar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

 1. İlan edilen her bir programa kayıt alınırken; Çukurova Üniversitesi mezun kontenjanının %60, diğer üniversitelerden mezun olanların kontenjanının %40 oranında olacaktır.
 2. Asil ve yedek alımlar yapıldıktan sonra, program(lar)ın ilan edilen kontenjanlarının dolmaması durumunda; kontenjanı dolmayan programların boşta kalan kontenjanları, ilan edilen kontenjandan daha fazla sayıda talep olan diğer programlara kaydırılacaktır.
 3. Kontenjan kaydırması yapıldıktan sonra, kaydırılan kontenjanlara öğrenci kaydı alınırken “a” bendinde ifade edilen kontenjan oranları dikkate alınmayacak, sadece genel not ortalamasına (GNO) göre alım yapılacaktır.

EĞİTİM SÜRECİ

1.    Öğretmenlik Uygulaması Dersi

“Öğretmenlik Uygulaması I” ve “Öğretmenlik Uygulaması II” dersleri, haftada bir gün ve 6 saat olmak üzere her dönem 12 hafta süresince Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yüz yüze yapılacaktır. Her iki dersin devam zorunluluğu %100’dür. Diğer derslere devam zorunluluğu %70’tir.

2.    Haftalık Ders Programı

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda derslerin %40’ı çevrimiçi (online), %60’ı yüz yüze yapılacaktır. Dersler hafta içi saat 17:00’den sonra yapılacak şekilde düzenlenecektir.

3.    Ders Muafiyetleri

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yapan öğrenciler, daha önce üniversitelerin örgün, uzaktan ve açık öğretim programları yoluyla aldıkları ve eşdeğer olduğunu düşündükleri derslerden muaf olmak için, Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Birimi’ne onaylı transkriptlerini ve ders içeriklerini ibraz ederek, her dönemin ilk haftası içinde o döneme ait dersler için muafiyet başvurusu yapabilirler. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz. 

4.    Ders Tekrarı Durumunda Ödenecek Ücret

Ders tekrarında öğrenci tarafından ödenecek ücretler Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar’da yer alan Madde 11’in (3) nolu bendine göre hesaplanır. Bu bağlamda, tekrar edilecek ders(ler)in kredilerinin toplam kredi içindeki payına göre hesaplanır, toplam öğrenim ücretinin tekrar edilen ders(ler)in kredi başına düşen miktarı alınır. Bu bilgi https://formasyonbasvuru.cu.edu.tr/ adresinde bulunan “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” belgesinden görüntülenebilir.

İLETİŞİM

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Balcalı Yerleşkesi, 01330, Sarıçam/Adana

Not: Güncel duyuruları https://formasyonbasvuru.cu.edu.tr/ adresinden takip edebilirsiniz.

İletişim Telefon: 0 322 338 60 84 - Dahili: 2094

E-Posta Adresi: iletisim@formasyon.cu.edu.tr

Destek: https://destek.cu.edu.tr  (Destek talebinizi oluştururken yardım konusu olarak Formasyon seçiniz.)

Ek.1 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

Tablo 1: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Başvuru Alanları Ve Kontenjanlar için tıklayınız