Görevde Yükselme Sözlü Sınavı İtirazların Değerlendirilmesi Hakkında Duyuru

GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVINA YAPILAN İTİRAZLAR HAKKINDA


Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 16.maddesi uyarınca, Üniversitemizde 21/10/2022 tarihinde yapılan sözlü sınavına ilişkin itirazların, reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.