Ç.Ü.GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINA YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVI HAKKINDAKİ DUYURU

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 16.maddesi uyarınca, sonuçları 30/06/2022 tarihinde ilan edilen görevde yükselme yazılı sınavına yapılan itirazların Üniversitemiz Sınav Kurulunca değerlendirilmesi sonucunda söz konusu sınav sonuçlarında herhangi bir değişiklik gerektirmediği kararına varılmıştır.
Görevde yükselme sözlü sınavı ile ilgili duyuru, ileriki tarihlerde yapılacaktır.