Ç.Ü. Görevde Yükselme Sınav Sonuçları

Şef (asil)

Şef (yedek)

Koruma ve Güvenlik Şefi (asil)

Koruma ve Güvenlik Şefi (yedek)

Memur (asil)