Azami Süre - Ek Sınav Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) bendi kapsamında azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrenciler için ek sınav hakkı tanınmıştır.

Bu durumda olan öğrencilerin 05-09 Eylül 2022 tarihleri arasında aşağıda örneği bulunan dilekçe ile birimlerindeki (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu) bölüm başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir. Başvurular “Çukurova Üniversitesi Azami Öğrenim Süresini Aşan Öğrenciler ile İlgili Uygulama Esasları”na göre değerlendirilecek olup uygun olan öğrenciler ek sınav hakkından yararlanacaktır.

Ek Sınav tarihleri ilgili birimler tarafından ilan edilecektir.

Dilekçe Örneği için tıklayınız.

Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca yazılı tebliğ yapılmayacaktır.