7417 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

Ön Lisans - Lisans Öğrencileri:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83. maddesinden yararlanarak ayrıldığı Yükseköğretim Kurumu’na kayıt yaptıran Ön Lisans-Lisans öğrencileri şahsen veya noter onaylı vekalet verilen kişi aracılığı ile 30 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra yatay geçiş başvurusu alınmayacaktır.

Not: 30 Eylül 2022 tarihine kadar başvuru yapan öğrenciler 2022-2023 Güz Döneminde eğitime başlayacak olup daha sonra başvuru yapan öğrenciler 2022-2023 Bahar Döneminde başlayacaklardır.

Üniversitemiz örgün programlarına söz konusu yatay geçiş işlemi yalnızca 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında yapılacak olup bu tarihten sonra Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Başvuru Yeri:

Geçiş yapılmak istenilen programın bağlı olduğu Bölüm Başkanlıkları / Fakülte, Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri

Yatay Geçiş Başvurusunda İstenen Evraklar:

  1. Başvuru dilekçesi
  2. ÖSYM sınav sonuç belgesi (Orijinal Hologramlı veya E-Devletten alındıysa doğrulama kodlu)
  3. ÖSYM yerleştirme belgesi (Orijinal Hologramlı veya E-Devletten alındıysa doğrulama kodlu)
  4. 7417 sayılı kanun ile kaydolduğunu gösterir belge (E-Devletten alınmış doğrulama kodlu Öğrenci Belgesi)
  5. Transkript
  6. Ders içerikleri
  7. Disiplin cezası almadığına dair belge

Lisansüstü Öğrenciler

Üniversitemiz lisansüstü programlarına Yükseköğretim Kurumları Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öngördüğü şartlar çerçevesinde normal öğrencilerin başvuru dönemlerinde yatay geçiş başvuru yapılabilecektir. (7417 sayılı kanun ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçiçi madde 83 uygulama ilkeleri - Madde 20)