Önlisans Yatay Geçiş Başvuruları ve Koşulları

       
               

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarına Yatay Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.

Başvuru Koşulları :

 1- Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3- Üniversitemiz ön lisans ve lisans eş değer diploma programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır. Bu koşulu sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece genel not ortalaması 100 üzerinden 70 olan adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

4- Yurtdışından yatay geçiş için başvuracak aday;
- Üniversitemizdeki diploma programına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır.
- Üniversitemizdeki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurtdışında yükseköğretim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.
- Yurtdışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin üniversitemiz tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

5- Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

6- Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya Yabancı Ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından Normal veya İkinci Öğretime geçiş yapan öğrenciler geçiş yaptıkları kurumun İkinci Öğretim ücretini ödemek zorundadırlar.

    İstenen Belgeler :

    1- Başvuru dilekçesi

2- Not Belgesi aslı (öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği dersleri ve bu derslerden aldığı notlarını, genel akademik not ortalamasını, kredi saatini ve not değerlendirme sistemini gösteren belge)

3- Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

4- ÖSS veya ÖSYS Sınav Sonuç belgesinin onaylı veya internet çıktısı.

    Başvuru Tarihi ve Yeri

- Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak Meslek Yüksekokulları için 29 Ocak 2013 tarihine kadardır.

- Başvurular, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sarıçam/ADANA adresine, Adana, Ceyhan, Ceyhan Sağlık Hizmetleri, İmamoğlu, Karaisalı, Kozan, Yumurtalık, Pozantı, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulları için Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


 Yatay Geçiş Kontenyanları

Önlisans Programları Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme