4-B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleşen Adayların Dikkatine

4-B Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleşen Adayların Dikkatine

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜN'DEN

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 2012 KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle 4-B sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adayların isim listesi linktedir.

Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

1- Tam Teşekküllü Hastaneden Alınan Heyet Raporu
2- 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
3- Diplomanın Noter Tasdikli Sureti
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5- Vukaatlı Nüfus Kayıt Örneği
6- Sabıka Kaydı
7- Erkek Adaylar İçin Askerlik Terhis Belgesi
8- Çalışan Adaylar İçin Son Maaş Bordrosu

Başvurular 06.06.2014 tarihine kadar yapılacaktır.

Başvuruları kabul edilenler 16.06.2014 tarihinde göreve başlatılacaklardır.

Anılan tarihe kadar her ne sebeple olursa olsun başvuruda bulunmayanlar göreve başlatılmayacaktır

NOT :Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kazanan Personelin Listesi