2021-2022 Yatay Geçiş Başvuruları

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvurusu Bilgilendirme (Ek Madde-1)

2021 – 2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz programlarına Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ek Madde-1 uyarınca merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kontenjanları; her sınıf için ilgili yılın ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar olmak üzere, yatay geçişler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Usul ve Esaslara uygun olarak yürütülür.

Kayıtlı olunan üniversiteden alınan daha önce Merkezi Yerleştirme Puanıyla yatay geçiş yapmadığını gösterir belge. (2020 girişli öğrencilerden istenmemektedir.)

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular,  15 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılacaktır.

 

Genel Not Ortalaması (GNO) ile Yatay Geçiş Başvurusu Bilgilendirme

Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarına Yatay Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.

BAŞVURU KOŞULLARI

1-   Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında

ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2-   Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3-   Üniversitemiz ön lisans ve lisans eş değer diploma programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır. Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

4-    Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

5- Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Ekonometri (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümleri ile Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Makine Mühendisliği (İngilizce), Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği, bölümlerine yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, geldikleri Üniversitede Yabancı Dil Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış olup kayıt oldukları yıldaki merkezi yerleştirme puanı geçmek istediği, Üniversitemizdeki programın o yılki taban puanından düşük olanların Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

6- Başvurulan programlar için giriş yılında belirlenen özel koşulları sağlıyor olmak. (Öğretmenlik programları için 300.000 sırada olmak gibi)

7- İkinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına başvuracak adayların ilk %10’a girdiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

 

1-  İlgili bölüme hitaben yazılan imzalı başvuru dilekçesi

2-   Transkript aslı (öğrencinin ayrılacağı kurumdaki derslerden aldığı notlarını, genel not ortalaması, not değerlendirme sistemini gösteren belge ile Ders içerikleri)

3-  Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge.

4-   ÖSYS Sonuç belgesinin internet çıktısı.

5- İkinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına başvuracak adayların ilk %10’a girdiğine ilişkin belge.

 

GENEL NOT ORTALAMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Başvurular Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için 02-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak olup,

Diğer Fakülte/ Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı için başvurular 20 Ağustos 2021 tarihine kadardır.

 

Online Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız.

2021-2022 Öğretim Güz Yarıyılı Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Başvuru Tarihi  Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt_Tarihi
 Başlangıç   Bitiş  Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş 
12.07.2021 20.08.2021 23.08.2021 9.09.2021 10.09.2021 13.09.2021 17.09.2021 --.--.---- --.--.----

Tıp Fakültesi-Diş Hekimliği Fakültesi

2021-2022 Öğretim Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi 
Başvuru Tarihi  Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
 Başlangıç   Bitiş  Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş 
02.08.2021 06.08.2021 09.08.2021 20.08.2021 23.08.2021 24.08.2021 27.08.2021 31.08.2021 1.09.2021