2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yaryılı Yatay Geçiş Başvuruları

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvurusu Bilgilendirme (Ek Madde-1)

2020 – 2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında üniversitemiz programlarına Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ek Madde-1 uyarınca merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçişler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Usul ve Esaslara uygun olarak yürütülür.

Kayıtlı olunan üniversiteden alınan daha önce Merkezi Yerleştirme Puanıyla yatay geçiş yapmadığını ve yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığını gösterir belge. (2020 girişli öğrencilerden istenmemektedir.)

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular, 29 Ocak  2021 tarihine kadar yapılacaktır.

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.

 

Genel Not Ortalaması (GNO) ile Yatay Geçiş Başvurusu Bilgilendirme

Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarına Yatay Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.

BAŞVURU KOŞULLARI

1- Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2- Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, yatay geçiş yapılamaz.

3- Üniversitemiz ön lisans eş değer diploma programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır. Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

4-Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

7- İkinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına başvuracak adayların ilk %10’a girdiğini belgelendirmesi gerekmektedir..

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular, 29 Ocak  2021 tarihine kadar yapılacaktır.

Genel Not Ortalaması İle Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.

ONLINE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.