Çukurova Üniversitesi Akademik Teşvik Başvuru Süreç Takvimi

ÜNİVERSİTEMİZİN DEĞERLİ AKADEMİSYENLERİ

Yükseköğretim Kurulu Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Üniversitemizde akademik teşvik ödeneği süreçlerinin sağlıklı bir şekilde elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla Akademik Teşvik Ödeneği işlemleri bu yıl https://atosis.cu.edu.tr adresinden online yapılacaktır. Sisteme giriş avesis kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacağından avesis kullanıcı adı ve şifresi olmayan akademisyenlerin Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden hesap oluşturmaları gerekmektedir. Yaşanacak sorunlar için bilgi-islem@cu.edu.tr adresine mail ile sorununuzu iletebilirsiniz. Bu süreçte;

1.Lütfen ATÖSİS'te başvuru yapmadan önce YÖKSİS başvurunuzu tamamlayınız. Sistem YÖKSİS başvurunuzu otomatik olarak çekecek ve sadece kanıtlayıcı belgelerinizi yüklemeniz yeterli olacaktır.

2.Başvurudan önce Yardımcı Bilgiler/ Formlar menüsünde bulunan açıklamaların detaylı olarak okunması önerilir.

3.Yönetmelik gereğince araştırmacıların bağlı bulundukları bölüm / anabilimdalı Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna başvuru yapmaları zorunludur. Ancak, bağlı bulunduğunuz Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu yürüttüğünüz faaliyetleri değerlendirmeye uygun değil ise Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun onayını alarak farklı bir Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna başvuru gerçekleştirebilirsiniz.

Bağlı bulunduğunuz bölüm / anabilim dalı dışında farklı bir birime başvuru yapmanız durumunda Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Başkanlığı'na onaylatacağınız Araştırma Alanı Beyanı ve Uygunluk Formu'nu sisteme yüklemeniz talep edilecektir.

4.Sistem Üzerinden gerçekleştireceğiniz başvurunun geçerli olabilmesi için, başvuru tamamlandığında sistem tarafından otomatik olarak üretilen Araştırmacı Beyan Formu ve YÖKSİS Başvuru Formu'nun yazıcı çıktılarının ıslak imzalı olarak başvuru yaptığınız Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna teslim etmeniz zorunludur.

5.Başvuruda akademik faaliyetleriniz için kurum tarafından öngörülen kanıtlayıcı belge ve bilgilerin sisteme yüklenmesi zorunludur.

6.Araştırmacılar gerek duyulması halinde değerlendirme kurullarının talep edeceği ek açıklama veya kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri süresi içerisinde ilgili kurullara sunmakla yükümlüdür.

 

Ç.Ü. Rektörlüğü

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ

04 Ocak-11 Ocak 2021

Öğretim Elemanlarının; Bölüm, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Başkanlıklarına Başvuruları

12-15 Ocak 2021

Başvuruların, Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca İncelenmesi

18 Ocak 2021

Birim Akademik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarınca Hazırlanan Karar Tutanağının Dekan/Müdürlerce Onaylanarak Rektörlüğe İletilmesi

21-25 Ocak 2021

Başvuruların Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Değerlendirilmesi

29 Ocak 2021

Ç.Ü  Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Tarafından Nihai Kararların Açıklanması ve Üniversite İnternet Sayfasında İlanı

01-05 Şubat 2021

Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Nihai Kararlarına Karşı, Aynı Komisyona İtiraz

06-14 Şubat 2021

İtirazların Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda Değerlendirilmesi

15 Şubat 2021

Ç.Ü Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Kararlarının Üniversite İnternet Sayfasında İlanı

 

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği İçin Tıklayınız