Kredi Yurtlar Kurumu Bursu

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Üniversitemiz öğrencilerine burs verilecektir. Tahsis edilen kontenjan kadar öğrencilerimizin başvurusu Kredi ve Yurtlar Kurumuna iletilecek olup, Kurumun yapacağı değerlendirme sonucunda öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecektir.

Başvurular https://sks.cu.edu.tr/ adresinden 10 Kasım 2020 tarihi saat:23:59’a kadar yapılabilecektir.

• Ara sınıf öğrencileri genel not ortalaması 4’lük sistem üzerinden 2 ve üzeri olması durumunda başvuru yapabileceklerdir.

Burstan yararlanacak öğrenciler, 
• Ön lisans öğrencileri,
• Lisans öğrencileri,

• Dikey geçiş yapan ( iki yıllık bir yükseköğretim programından mezun olup, ara vermeden dört yıllık bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran ) öğrencilere, 2020-2021 öğretim yılında 3 üncü sınıfı okuyacak öğrencilere burs tahsisi yapılmaktadır. Ara vermeden dikey geçiş ile Üniversitemize kayıt yaptıran 2020-2021 öğretim yılında 3 üncü sınıfı okuyacak öğrencilerin, okula giriş yılı olarak ön lisans programına başladığı yılın yazılması gerekmektedir. İntibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

• Yüksek Lisans ( Master  ve Doktora ) öğrencileri ( hazırlık sınıfında burs verilmez )

 Not: Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye burs verilmemektedir.


Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler 

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler, 
• Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
• Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
• Yabancı uyruklu öğrenciler,
•Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
• Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
• Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
• Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler

burstan yararlanamazlar.