100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 2020-2021 Güz Yarıyılı Başvuruları Başlamıştır

2020–2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNE

100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI KAPSAMINDA ALINACAK

 DOKTORA ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ENSTİTÜ PROGRAM BURS ALAN ADI KONTENJAN
 Fen Bilimleri  Bahçe Bitkileri Doktora Tarım ve Hayvancılıkta Dijital Teknolojiler (Tarım Teknolojisi, Tarımda Yapay Zeka, Akıllı Tarım Uygulamaları) 3
 Fen Bilimleri  Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora CBS ve Bilişim Uygulamaları 3
 Sağlık Bilimleri  Tıbbi Biyoloji Doktora İlaç Çalışmaları 3
 Sağlık Bilimleri  Spor Bilimleri Doktora Sağlıklı Beslenme ve Sağlıklı Yaşam 3

 

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı 2018-2019 Bahar Dönemi Başvuru takvimi: 

24 Ağustos - 10 Eylül 2020

14 Eylül 2020

16 Eylül 2020

17-18 Eylül 2020

Başvuru

Sınav (9:30 yazılı; 13:30 mülakat)

Sınav sonuçlarının ilanı

Kesin kayıtlar

2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 100/2000 YÖK Doktora Bursları kapsamında yukarıda belirtilen Enstitülerin doktora programlarına, ilgili burs alanlarında çalışma yapmak üzere, bursiyer doktora öğrencileri alınacaktır. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1) T.C. vatandaşı olmak,

2) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak,

3) Halen doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak,

4) Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin belirlediği başvuru ve ilgili programın kabul şartlarını taşıyor olmak,

Bahçe Bitkileri Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Tıbbi Biyoloji Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

Spor Bilimleri Doktora başvuru koşulları için tıklayınız

5) 657 sayılı Kanun kapsamında bir kadroda veya Devlet/Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak,

6) Halihazırda Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak,

 

Şartları taşıyan öğrenciler başvurularını, 24 Ağustos – 10 Eylül 2020 tarihlerinde Üniversitemizin ilgili Enstitüsüne yapacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

a)      Aday tarafından doldurulacak başvuru formu;

Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Formu için tıklayınız

b)      Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

c)      Lisans ve Bilim uzmanlığı diplomasının onaylı örneği (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulunca eşdeğerliliğinin yapılmış olması gerekmektedir),

d)      Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi sırasında aldığı notları ve ortalamasını gösteren belge (Transkript),

e)      Halen tez aşamasına geçmeyen doktora öğrencileri için, 6111 sayılı yasada öngörülen azami süre sınırları içinde olduğunu gösteren detaylı öğrenci belgesi,

f)       2 adet fotoğraf,

g)      ALES veya TUS/DUS belgesi,

h)      KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL veya ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer yabancı dil sınavlarının birinden alınan dil sınavı belgesi,

i)        Referans mektubu veya aday hakkında bilgi alınabilecek akademik bir kişinin iletişim bilgileri,

Başvurusu kabul edilen adaylar 14 Eylül 2020 9:30’da “Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri kapsamında ilgili Anabilim Dallarında sınava alınacaktır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Doktora programlarına kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız