2020-2021 Yatay Geçiş Başvuruları

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvurusu Bilgilendirme (Ek Madde-1)

2020 – 2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında üniversitemiz programlarına Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş başvurusu için gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ek Madde-1 uyarınca merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş kontenjanları; her sınıf için ilgili yılın ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar olmak üzere, yatay geçişler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Usul ve Esaslara uygun olarak yürütülür.

Kayıtlı olunan üniversiteden alınan daha önce Merkezi Yerleştirme Puanıyla yatay geçiş yapmadığını gösterir belge. (2019 girişli öğrencilerden istenmemektedir.)

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular,  14 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacaktır.

 

Genel Not Ortalaması (GNO) ile Yatay Geçiş Başvurusu Bilgilendirme

Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarına Yatay Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.

BAŞVURU KOŞULLARI

1-   Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında

ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2-   Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

3-   Üniversitemiz ön lisans ve lisans eş değer diploma programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır. Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

4-    Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

5- Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Ekonometri (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümleri ile Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Makine Mühendisliği (İngilizce), Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği, bölümlerine yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, geldikleri Üniversitede Yabancı Dil Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış olup kayıt oldukları yıldaki merkezi yerleştirme puanı geçmek istediği programın o yılki taban puanından düşük olanların Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

6- Başvurulan programlar için giriş yılında belirlenen özel koşulları sağlıyor olmak. (Öğretmenlik programları için 300.000 sırada olmak gibi)

7- İkinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına başvuracak adayların ilk %10’a girdiğini belgelendirmesi gerekmektedir..

 

GENEL NOT ORTALAMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Tıp ve Diş Hekimliği Başvuruları bitmiştir.

Genel Not Ortalaması ile diğer birimlere yapılacak başvurular 14 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

ONLINE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.