Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Sonuçları

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Sonuçları https://atosis.cu.edu.tr/ adresinde ilan edilmiştir. Akademisyenler sisteme giriş yaparak Başvurularım sekmesinden kendi sonuçlarını görebilirler. Sonuçlarla ilgili itirazları yine aynı sistem üzerinden Akademik Teşvik Komisyonunun aldığı karar doğrultusunda 19 Şubat 2020 tarihi saat: 17.00’e kadar gerçekleştirebilirler. Sistem üzerinden yapılması mümkün olmayan itirazlar için Üniversitemiz Genel Sekreterliğine dilekçe (varsa ekleri) ile başvuru yapabilirler.

Ç.Ü. Rektörlüğü Akademik Teşvik Komisyonu