Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden Akademik Personel İlanı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN AKADEMİK PERSONEL İLANI

 Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliği   ve   Çukurova   Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, Öğretim Üyeleri (Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekmektedir.

 Başvuru Şartları: 

* Doçent kadroları için, başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (http://personel.cu.edu.tr/tr/# adresinden temin edilebilir)  nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, adli sicil kaydı, yerleşim yeri belgesi, doçentlik ve doktora belgelerinin onaylı fotokopisi, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan salt okunur dört (4) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 *Doçent kadrolarına müracaat eden adayların “Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri” uyarınca, Doçentlik Belgelerini sınavsız almış adaylardan Doçentlik kadrosuna başvuru yapacaklar, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jürilerce Üniversitemiz tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde dosyaları işleme alınacaktır.

 * Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvurulan Anabilim Dalını belirten dilekçelerine nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş,  puanlar çizelgesi, adli  sicil  kaydı,  yerleşim  yeri  belgesi, yabancı  Dil Belgesi, doktora Belgesinin onaylı fotokopisinin eklenmesi ve bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört (4)  adet CD ile ilgili birimlere başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 2547 sayılı Kanunun ek 38.maddesi gereğince aynı kanunun 50/d maddesi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlilik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru hakkı bulunmamaktadır.

 2547  Sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  23.  ve  24.  maddelerinde  belirtilen  asgari koşulların  yanında  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atama  Yönetmeliğinin  ilgili maddeleri ile Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerine uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler http://cu.edu.tr/duyurular adresinden öğrenilebilir.

*  Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  Yükseköğretim  Kurulu  ve  Doçentlik  belgelerinin

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

 Herhangi  bir  kamu  kurumunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp  ayrılmış  olsalar  dahi)  çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

657    sayılı    Devlet    Memurları     Kanununun    48.maddesinde    belirtilen     şartları     taşımaları

gerekmektedir.

Süresi  içinde  yapılmayan  ve  posta  ile  yapılan  başvurular  kabul  edilmeyecektir.  Başvurular

internet sitemizde örneği bulunan başvuru form dilekçesine uygun olarak İlgili Birimlere yapılacaktır.

Başvuru süresi bu ilanının yayım tarihinden itibaren 15 gün (16.10.2019-30.10.2019) olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944                                                             

D U Y U R U L U R .

Nitelik tablosu için tıklayınız