2022-2023 Güz Yarıyılı Genel Not Ortalaması İle Yatay Geçiş Başvuruları

Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarına Yatay Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.

BAŞVURU KOŞULLARI 

 1. Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 2. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 3. Üniversitemiz ön lisans ve lisans eş değer diploma programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır.
 4. Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.
 5. Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Ekonometri (İngilizce), Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümleri ile Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce), Makine Mühendisliği (İngilizce), Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği, bölümlerine yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin, geldikleri Üniversitede Yabancı Dil Hazırlık Programını başarıyla tamamlamış olup kayıt oldukları yıldaki merkezi yerleştirme puanı geçmek istediği, Üniversitemizdeki programın o yılki taban puanından düşük olanların Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.
 6. Başvurulan programlar için giriş yılında belirlenen özel koşulları sağlıyor olmak. (Öğretmenlik programları için 300.000 başarı sırasında olmak gibi)
 7. İkinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına başvuracak adayların ilk %10’a girdiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi (Örnek Dilekçe için tıklayınız.)
 2. Not Belgesi (Transkript) (Öğrencinin ayrılacağı kurumdaki derslerden aldığı notlarını, genel not ortalaması, not değerlendirme sistemini gösteren belge)(Islak İmzalı veya E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu olabilir)
 3. Kredi transferi ve intibak işlemlerinin yapılabilmesi için öğrenim süresince alınan derslerin ders içerikleri
 4. Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge (Transkriptte veya öğrenci belgesinde de yazabilir.)
 5. Öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıla ait sonuç belgesi (Belge üzerinde doğrulama kodu bulunmalıdır. https://ais.osym.gov.tr adresinden alınabilir.)
 6. İkinci öğretim öğrencisi olup, birinci öğretime başvuranlar için %10’a girdiğine ilişkin belge.

 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Başvurular Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için 25 -29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak olup,

Başvuru Tarihi  Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt_Tarihi
 Başlangıç   Bitiş  Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş 
25.07.2022 29.07.2022 01.08.2022 12.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 19.08.2022 22.08.2022 24.08.2022

Diğer Fakülte/ Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı için başvurular 25 Temmuz-  15 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru Tarihi  Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt_Tarihi
 Başlangıç   Bitiş  Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş   Başlangıç   Bitiş 
25.07.2022 15.08.2022 16.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 02.09.2022 05.09.2022 07.09.2022

Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.

Online Başvuru için Tıklayınız