2022-2023 Bahar Yarıyılı Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvuruları

Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarına Yatay Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.

BAŞVURU KOŞULLARI 

 1. Bahar yarıyılında Genel Not Ortalaması ile sadece Ön Lisans Programlarında yatay geçiş yapılmaktadır.
 2. Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 3. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 4. Üniversitemiz ön lisans programlarına başvuracak öğrencilerin, kayıtlı oldukları diploma programında sorumlu oldukları tüm dersleri başarmış olması, ayrıca bitirmiş oldukları olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden 70 olması şarttır.
 5. Yatay geçiş başvurusu yapacak öğrencilerin daha önce her hangi bir disiplin cezası almamış olması şartı aranır.

 İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi (Örnek Dilekçe için tıklayınız.)
 2. Not Belgesi (Transkript) (Öğrencinin ayrılacağı kurumdaki derslerden aldığı notlarını, genel not ortalaması, not değerlendirme sistemini gösteren belge)(Islak İmzalı veya E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu olabilir)
 3. Kredi transferi ve intibak işlemlerinin yapılabilmesi için öğrenim süresince alınan derslerin ders içerikleri
 4. Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almadığını gösterir belge (Transkriptte veya öğrenci belgesinde de yazabilir. Başvuru ekranında ilgili alana transkript veya öğrenci belgesi yüklenmelidir.)
 5. Öğrencinin ÖSYM tarafından yerleştirildiği yıla ait yerleştirme sonuç belgesi (Belge üzerinde doğrulama kodu bulunmalıdır. https://ais.osym.gov.tr adresinden alınabilir.)
 6. İkinci öğretim öğrencisi olup, birinci öğretime başvuranlar için %10’a girdiğine ilişkin belge.

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Başvurular, istenen belgeler tamamlanmış olarak; 20 Ocak 2023 tarihine kadardır.

   Başlangıç   Bitiş 
Başvuru Tarihi 09.01.2023 20.01.2023
Değerlendirme Tarihi 23.01.2023 27.01.2023
Sonuç İlan Tarihi 31.01.2023
Kesin Kayıt Tarihi 01.02.2023 06.02.2023
Yedek Kayıt Tarihi 07.02.2023 10.02.2023

Genel Not Ortalaması Yatay Geçiş Kontenjanları İçin Tıklayınız.

Online Başvuru için Tıklayınız