Duyurular

...

II. Hareket Hastalıkları Kursu: Parkinson Hastalığı

 

15 Şubat 2020 Cumartesi

 8:45-9:00 AÇILIŞ  Prof Dr Meltem Demirkıran

 

I. Oturum Başkanı: Meltem Demirkıran, Ayşe Bora Tokçaer

 İlk bakışta Parkinson Hastalığı 

 

09:00-09:30         PH patofizyoloji: epidemiyolojik ve genetik yaklaşım Okan Doğu

09:30-10:00         PH kliniği, subtipleri ve seyri                                           Ayşe Bora Tokçaer

10:00-10:30         PH  motor bulgular, nasıl muayene edelim?                Raif Çakmur  

10:30-10:50         PH değerlendirme ölçeği                                                  Cenk Akbostancı          

 

10:50-11:10 ARA

 

II. Oturum Başkanı: Raif Çakmur, Sibel Ertan

PH ayırıcı tanısında dikkat edilmesi gereken durumlar

11:10-11:40         Parkinson plus sendromları                                           Sibel Ertan

11:40-12:10         Sekonder Parkinsonizm nedenleri                               Sevda Erer Özbek

12:10-12:40         PH tanısında görüntüleme                                             Başar Bilgiç

 

12:40-13:45 YEMEK  

 

III. Oturum Başkanı: Sibel Özkaynak, Okan Doğu   

Tedavi I :             Erken ve Orta evre sorunları

13:45-14:05         Erken dönem tedavi                                                         Sibel Özkaynak

14:05-14:30         Motor dalgalanmalar ve medikal tedavi                     Dilek İnce Günal

14:30-14:55         Otonom disfonksiyon                                                     Hakan Kaleağası

14:55-15:15         Uyku bozuklukları ve ağrı                                               Beril Dönmez Çolakoğlu

 

15:15-15:25 ARA

 

 IV. Oturum Başkanı:  Dilek İnce Günal, Haşmet Hanağası   

 Tedavi II:            Nonmotordan ileri evreye doğru

15:25-15:45         Nöropsikiyatrik bozukluklar  I                                     Haşmet Hanağası

15:45-16:05         Nöropsikiyatrik bozukluklar  II                                    Esen Saka Topçuoğlu

16:05-16:25         PH tedavisinde nonfarmakolojik yaklaşım                               Özge Yılmaz Küsbeci

 

16:25-16:35 ARA

 

 V. Oturum Başkanı:  Cenk Akbostancı, Zafer Çolakoğlu  

 Tedavi III: İleri evre tedavileri ve Son Sözler 

16:35-17:05     Cihaz destekli tedaviler                                                     Zafer Çolakoğlu

17:05-17:30     Cerrahi tedaviler, kime, ne zaman, hangisi?                 Cenk Akbostancı 

17:30-18:45     Olgularla son sözler – ben bu olgudan ne öğrendim? Gülay Kenangil,              Esra Okuyucu, Murat Gültekin, Mehmet Balal

 

18:50 KAPANIŞ Prof Dr Meltem Demirkıran

 

Tarih. 15 Şubat 2020 Cumartesi Saat: 8:45-18:45

 

Yer: Hilton Oteli