Azami Süre - Ek Sınav Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) bendi kapsamında azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için de ek sınav hakkı tanınmış olup, tanınan bu haktan 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav imkanlarından, uygulamalı derslerin kazanımlarının telafisi esas olmak üzere yararlanabilecektir.

Bu durumda olan öğrencilerin 31 Ocak 2022 tarihine kadar aşağıda örneği bulunan dilekçe ile birimlerindeki (fakülte / meslek yüksekokulu / yüksekokul) bölüm başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir. Kesin sınav takvimi ve başvuru değerlendirme esasları en geç 31 Ocak 2022 tarihinde ilan edilecek olup, başvuru yapmamış öğrenciler ek sınav hakkından vazgeçmiş olarak kabul edilecektir.

Sınavlar;

  1. Ek Sınav – 7 Şubat 2022 – 15 Şubat 2022
  2. Ek sınav – 21 Şubat 2022 – 1 Mart 2022

tarihleri arasında yapılacaktır.

Dilekçe Örneği için tıklayınız.

Bu duyuru TEBLİĞ niteliğinde olup ayrıca yazılı tebliğ yapılmayacaktır.

Çukurova Üniversitesi Azami Öğrenim Süresini Aşan Öğrenciler ile İlgili Uygulama Esasları için tıklayınız.